Política de privacitat i protecció de dades

Bienvingut a NaturCadí. T'explicarem com obtenim i tractem la informació personal dels usuaris d'aquesta web.

Aquesta web està adequada a les exigències del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Responsable del tractament de les dades personals

Boris Lapuerta, amb DNI XXXXXXXXX. Pots contactar-me a l'email naturcadi@gmail.com.

Tractament i protecció de les dades

Les dades personals poden procedir de:

  • Si m'envies un email
  • Si em truques
  • Si fas una compra
  • Cookies

Les teves dades personals les utilitzarem estrictament per la finalitat per la que s'han facilitat, és a dir, per a respondre emails, contestar trucades, i cobrar les compres i fer-ne els enviaments.

Les cookies són necessàries pel correcte funcionament de la web. Més informació a política de cookies.

La seguretat de les teves dades està garantitzada ja que utilitzem eines fiables per a que així sigui:

  • Les dades que ens proporciones a través de la direcció de correu electrònic s'emmagatzemaran als servidors de Google.
  • Les dades que ens proporciones al realitzar una compra s'emmagatzemaran al nostre servei de hosting.
  • Aquesta web inclou un certificat SSL, això significa que les teves dades es xifren per transmetre's entre el servidor i tu.

Quant de temps conservem les teves dades

En el cas de les dades oferides mitjançant els emails, els emmagatzemarem de forma indefinida o fins que sol·licitis la seva suspensió (o fins que borrem el compte de gmail).

En el caso de les cookies que utilitza Google Analytics, es conservaran 24 mesos.

Quins drets tens sobre les teves dades

En tot moment pots exercitar els teus drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les teves dades i revocació de la teva autorització enviant-nos un correu electrònic a naturcadi@gmail.com.

Si tens algun dubte sobre el tractament de les teves dades no dubtis en contactar amb nosaltres a naturcadi@gmail.com.